Edituri

Carti online editura Istros

Tipar pentru crestinii arabi - Carti.Crestinortodox.ro
58,00Lei

Tipar pentru crestinii arabi

58,00Lei

Istoria tiparului arab a început în Răsăritul Europei şi în Orient cu lucrarea săvîrşită împreună de Antim Ivireanul, cărturar şi tipograf de geniu, viitor mitropolit al Ungrovlahiei şi Atanasie al III-lea Dabbas, mitropolitul Alepului aflat între...[...]

Categorie: Alte Carti

Publicat: Istros