Parintele Arsenie Boca. O viata inchinata schimbarii vietii noastre - Carti.Crestinortodox.ro

Parintele Arsenie Boca. O viata inchinata schimbarii vietii noastre

Fii primul care adauga o recenzie!
70,00Lei
Nu se afla in stoc

Întâlnirea cu scrierile Părintelui Arsenie îţi luminează mintea şi-ţi odihneşte sufletul. În ortodoxie, când te luminezi, nu-ţi descoperi „Eul superior”, ci îţi vezi păcatele; nu eşti la sfârşitul drumului, ci la începutul lui.

Descriere

Parintele Arsenie Boca. O viata inchinata schimbarii vietii noastre

Întâlnirea cu scrierile Părintelui Arsenie îţi luminează mintea şi-ţi odihneşte sufletul. În ortodoxie, când te luminezi, nu-ţi descoperi „Eul superior”, ci îţi vezi păcatele; nu eşti la sfârşitul drumului, ci la începutul lui. Îţi dezgropi apoi talanţii (îngropaţi în păcate), încerci să-i înmulţeşti şi astfel viaţa ţi se schimbă. „O viaţă închinată schimbării vieţii noastre” – aşa descrie un părinte viaţa Părintelui Arsenie. Întâlnirea cu Părintele Arsenie era ca o întâlnire cu viaţa viitoare, cu „cealaltă parte a vieţii noastre”, pe care oamenii o doreau mai bună. Şi la fel este, astăzi, întâlnirea cu scrierile, cu mărturiile şi cu mormântul său.>> (Ioan Cişmileanu)
Comanda cartea prin libraria online

CUPRINS
Viaţa
Părintele Arsenie Boca – note biografice / 5

Naşterea, copilăria, adolescenţa. „Excepţional de înzestrat, de
o voinţă extraordinară, cu o memorie formidabilă…” / 7
Sibiu, Bucureşti, Athos. Student şi diacon. Abilitate de a studia,
tărie de voinţă, ţinută ascetică / 10
Sâmbăta. Stareţ şi duhovnic. „Zguduiri sufleteşti înnoitoare”
Mişcătoarea şi emoţionanta tundere în monahism - Diac. Haralambie Cojocaru / 15
Un caracter integru şi un monah de aspră trăire duhovnicească - Diac. Dr. Grigorie T. Marcu / 15
O vie restaurare a celui mai autentic duh ortodox - Pr. Prof. D. Stăniloae / 16
Minunea cea mai mare a Părintelui Arsenie era schimbarea vieţii noastre - Pr. Ioan Sofonea / 18
Mişcarea înnoitoare de la Sâmbăta / 19
Amenajarea grădinii – o veritabilă lucrare de artă / 24
Ample acţiuni misionare / 25
Legătura cu rezistenţa anticomunistă / 25
Chemarea la treapta arhieriei / 30
Ultimul hram la Sâmbăta. 10.000 de suflete / 31
Prislop. Ctitor şi duhovnic. Artă decorativă, muncă, temniţă,
izolare / 32
Un adevărat parc natural şi spiritual, după planurile Părintelui Arsenie / 32
O soluţie pentru vremea aceea - Părintele Teofil Părăian / 35
„Sunteţi un izvor curat din care se adapă oile lui Hristos cele însetate de apa vieţii” - Părintele Ilie Cleopa / 36
Izolarea, încercarea de compromitere şi alungarea / 40
Părintele Arsenie în închisorile comuniste. „Să răbdaţi şi voi
prigonirile lui antihrist…”
Amplul plan de distrugere a vieţii religioase din România - A.N. Petcu / 42
Verticalitate morală şi profunzime sufletească - Pr. Dr. Mihai Săsăujan / 43
„N-ai dreptul să antrenezi poporul într-o persecuţie” - Monahia Zamfira Constantinescu / 44
Părintele Arsenie era acolo, la Securitate, un stâlp de lumină pentru sufletele chinuite - Pr. Ioan Comşa / 45
Povestiri (extra)ordinare / 46
Bucureşti. Pribeag, muncitor, sub lupa Securităţii / 50
Drăgănescu. Pictor de icoane şi de suflete. „Pictura mă
suplineşte” / 53
Sinaia. Retragerea. „Grav bolnav, imobilizat la pat” / 56
Călugărul răstignit. O interdicţie dureroasă. „Nu mă pot juca
cu ascultarea” /57
28 noiembrie 1989. Plecarea. „Ştiu unde mă duc, am mai fost
acolo!” / 59
„Ai iubit omul, te-ai dăruit cu tot sufletul necazurilor lui, bucuriilor lui” – cuvântare la înmormântarea Părintelui Arsenie - Pr. Savian Bunescu / 60
„Nu ştiu dacă ştiţi pe cine am înmormântat…” / 65

Schiţe de portret
L-am asemănat de multe ori cu Ioan Botezătorul - ÎPS Antonie Plămădeală / 66
Port o dragoste întreagă şi încredere neţărmurită în Părintele Boca – Valeriu Gafencu / 67
Dintr-o trăire foarte profund creştină, avea clarviziune – Aspazia Oţel Petrescu / 68
Un Moise care ne-a despărţit Marea Roşie– PS Daniil / 69
Părintele Arsenie a fost unic– Părintele Teofil Părăian / 69
Însuşiri native de excepţie, pregătire intelectuală şi un har deosebit– Arhim. Vasile Prescure/ 70
Era un vizionar, un profet – Prof. Fl. Ghiţescu/ 72
Lumină intelectuală şi spirituală câştigată prin studiu, meditaţii adânci şi suferinţă – Pr. Prof. Simion Todoran/ 74
Un om mai presus de oameni / 75

1. Duhovnic, vizionar, îndrumător de suflete

„Unde nu e păcat, toate le învingeţi; unde e păcat, toate merg greu” – Părintele Pantelimon Munteanu/ 79
Prima întâlnire cu Părintele.„Când l-am văzut… m-a străpuns ceva în inimă” / 80
Darul profeţiei: „Când îţi pui tot sufletul, ştii!” – Pr. Prof. Ilie Moldovan/ 90
La Sfânta Liturghie simţeai prezenţa şi puterea Mântuitorului şi… plângeai – Aspazia Oţel Petrescu / 91
Toate minunile le făcea spre slava lui Dumnezeu şi ca să-l elibereze pe om – Protosinghel Ghelasie Ţepeş / 101
Toată Ţara Făgăraşului l-a avut şi-l are ca sfânt – Interviu cu Părintele Petru Moga / 107
Duhovnic şi duhovnicie. „Îţi ştia gândul, îţi ştia totul” / 110
Îndrumări epistolare/ 149
Mulţi erau atraşi de darul său.A luminat ceva din interdeterminarea sufletului şi trupului / 155

2. Vindecător şi grabnic ajutător
Mi-a dat putere să pot umbla pe picioare - Preoteasa Ileana Ramba, Braşov / 156
Am fost moartă şi am înviat.„Numai mintea o aveam întreagă…” -Maica Stareţă Marina Lupău / 162
Nenumărate vindecări şi dezlegări/ 166
Sfaturi date de Părintele Arsenie/ 180

3. Profet, văzător cu duhul, făcător de minuni
Despre darurile şi sfinţenia Părintelui. „Avea darul înainte
vederii şi pătrundea în sufletul omului” / 181
Despre viitorul României. „Vor veni necazuri mai mari decât
Munţii Făgăraşului” / 193
Sfârşitul lumii depinde de purtarea lumii/ 196
Sfânta Liturghie mai ţine lumea. Din zicerile şi scrierile
Părintelui Arsenie/ 196

4. Artist
Pictura de la Drăgănescu
„E un stil nou, e o pictură nouă, după viziunea nouă pe care o porţi în suflet” - Nichifor Crainic / 198
Pictorul de la biserica Drăgănescu. Predicile de pe pereţi / 199
Bijuteria de la Drăgănescu. O pictură spiritualizată - Pr. Savian Bunescu / 203
„Judecata de Apoi” şi „Calea Vieţii şi calea morţii” în pictura Părintelui Arsenie Boca - Î.P.S. Laurenţiu Streza / 208
„Părinte, tu nu pictezi, ci predici fierbinte pe ziduri!” / 213
„O viziune unică, dar ortodoxă” / 214
Picturi în Bucureşti şi în ţară
Urme ale Părintelui Arsenie regăsite în capitală / 214
Alte întâlniri iconice cu Părintele Arsenie Boca / 218
Arta decorativă – teologie estetică
Amenajări şi decoraţiuni / 221
Obiecte nepreţuite / 223

Moştenirea Părintelui Arsenie
– îndrumări şi repere de viaţă
Păcatele, cauza tuturor relelor
Între noi şi Dumnezeu este zidul păcatelor / 225
Moştenirea şi ispăşirea păcatelor / 227
Oamenii nu se lasă de păcate / 228
Familia
Întemeierea familiei / 230
Viaţa conjugală, zămislire, sarcină, alăptare / 231
Planificare familială, avort / 235
Capete din zicerile Părintelui Arsenie / 241
Familia în scrierile Părintelui / 243
Postul şi rugăciunea
Toate relele de la stomac încep / 249
Asceza fără iubire e departe de Dumnezeu / 251
Puterea rugăciunii / 252
Toată fiinţa ta, toată viaţa ta, s-o aduci ca rugăciune lui Dumnezeu / 253
Nouă ne trebuie post… / 257
Rugăciuni rămase de la Părintele Arsenie / 259
Spovedania
Oamenii pun diferite motive să nu vină la Taina Pocăinţei / 260
Cum spovedea Părintele Arsenie - Pr. Nicolae Streza / 264
Preoţii
Vreţi preoţi buni? Naşteţi-i! / 273
A osândi pe preoţi e lucrul cel mai uşor şi cel mai fără rost / 275
Îndrumări pentru preoţi / 277
Îndrumări pentru viaţa zilnică / 280
Apoftegme patericale. Un dicţionar de înţelepciune / 283
Ziceri memorabile / 330
Lumea după Părintele Arsenie

Cuvinte arhiereşti:
ÎPS Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului:
„L-am cunoscut personal şi am simţit darul lui Dumnezeu şi binecuvântarea Lui” / 331
„Pelerinajul nu e suficient” / 335
PS Daniil Stoenescu, Episcop-Locţiitor al Daciei Felix:
Îl simţeai pe Hristos trăind şi vorbind în Părintele Arsenie / 335
O cunună de şapte virtuţi / 339
Un „Everest” al neamului românesc / 344
„Unde sunt cei care nu mai sunt?” / 350

Ajutător şi călăuzitor şi după moarte. „Evlavia poporului”
Viu şi dincolo de moarte - „Dacă plec, vă ajut mai mult” / 355
Minuni la mormântul Părintelui Arsenie / 357
„În jurul mormântului există un duh care ne îndeamnă la pocăinţă”
- Părintele Arsenie, Mănăstirea „Sf. Ilie” Topliţa / 368
Întâlniri după moarte. „Nu l-am cunoscut niciodată personal…” / 369
Evlavia poporului / 377
„Sfântul”
Pelerinaje. „Ia ţara foc din Prislop…”
Chemat în rugăciune. Pomeniri
Pictat în biserici
Închinare în cântec şi poezie
Părintele este deja canonizat de un popor întreg
Părintele Arsenie în calendar / 391

Încercări de discreditare. Acuzaţii şi lămuriri
Puteri paranormale / 395
Relaţia cu Părintele Stăniloae şi „slava deşartă” / 398
Maica Zamfira / 402
Deviaţii, exagerări, adaosuri personale / 404

Locul Părintelui Arsenie Boca în Ortodoxia românească
Părintele nu poate fi uitat / 405
Sfinţenie şi geniu / 406
Avva Arsenie – Stâlp al Adevărului, adânc de teologie, şcoală a ascezei, podoabă a Ortodoxiei - Pr . Conf. Dr. Constantin Necula / 409

Specificaţii

  • Editor: Agaton
  • ISBN: 9789731981444
  • An aparitie: 01 Ianuarie 2012
  • Numar pagini: 432
  • Tip carte: Cartonată
  • Limba: Română
  • Dimensiuni: 16.5 x 23.5 cm

Recenzii ale clientilor

Evaluat la 0 din 5 pe baza a 0 recenzii ale clientilor
Distribuirea evaluarilor
5 stele
0
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stele
0
Scrie o recenzie