Arhiman­dritul Serafim Alexiev este bi­necunoscut cititorilor ortodocşi din Bulgaria, iar în ultima vreme şi celor din România. Născut în anul 1912, într-o familie săracă, dar evlavioasă, a ab­solvit Seminarul Teologic din Sofia, după care şi-a continuat stu­diile în Elveţia, la Facultatea de Teologie din Berna, unde a primit gradul ştiintific de doctor în teologie. La întoarcerea în Bulgaria, este numit profesor la Seminarul din Plovdiv, iar mai târziu şi la Sofia. Aici, la 3 februarie 1940, primeşte tunderea în monahism, cu numele de Serafim. Un rol hotărâtor în viaţa lui l-a avut prietenia cu vrednicul de pomenire Arhiepiscopul Serafim Sobolev, în care află un foarte bun povăţuitor. După ce a slujit vreme de 2 ani ca protosinghel al Mitropoliei de Sliven, părintele Serafim Alexiev a fost ridicat în cinul de arhimandrit în luna ianuarie 1947 şi mutat în funcţia de responsabil al secţiei culturale a Sfântului Sinod, în Sofia. În anul 1960, Arhimandritul Serafim Alexiev a fost numit profesor la Catedra de Teologie Dogmatică a Academiei "Sfântul Clement al Ohridei" din Sofia. În cadrul acestei instituţii teologice, el va şi publica, în perioada anilor 1963-1969, în Anuarul Academiei din Sofia, o serie de studii teologice. În anul 1969, după o activitate didactică de aproape 10 ani în cadrul Academiei, Arhimandritul Serafim Alexiev s-a văzut silit să se retragă de la catedră, dar a continuat să scrie o serie de cărţi cu conţinut dogmatic şi duhovnicesc-moral. Dintre acestea, editura Sophia a tradus şi publicat până acum 28 de titluri. Arhimandritul Serafim Alexiev a trecut la Domnul în data de 13/26 ianuarie 1993. De la el ne-au rămas, ca o preţioasă moşteni­re, cărţile şi pilda sa de viaţă monaha­lă, plină de râvnă şi jertfă de sine, în­chinată pe deplin slujirii sfintei cre­dinţe ortodoxe.

Serafim Alexiev Arhim

Vederea pacatelor noastre. Talcuire la rugaciunea Sfantului Efrem Sirul - Carti.Crestinortodox.ro
15,00Lei

Vederea pacatelor noastre. Talcuire la rugaciunea Sfantului Efrem Sirul

15,00Lei

Ia aminte la pacatele tale si ti va pieri pofta sa mai privesti la cele straine! Osandeste te pe tine si vei inceta sa mai osandesti pe altii! Vezi ce fel de iad te asteapta, si atunci nu te vei mai gandi înainte de vreme sa trimiti pe altii in el...[...]

Categorie: Ascetica

Publicat: Sophia

Rabdarea. Talcuire la rugaciunea sfantului Efrem Sirul - Carti.Crestinortodox.ro
9,00Lei

Rabdarea. Talcuire la rugaciunea sfantului Efrem Sirul

9,00Lei

Dumnezeu spune: Mila voiesc, iar nu jertfa! (Osea 6, 6; Matei 9, 13). Inima milostiva, dragoste catre aproapele, si nu jertfe mari, care adesea slujesc la hranirea mandriei noastre, slavei desarte si orgoliului! Mila, iar nu jertfa![...]

Categorie: Ascetica

Publicat: Sophia

Curatia. Talcuire la rugaciunea sfantului Efrem Sirul - Carti.Crestinortodox.ro
7,00Lei

Curatia. Talcuire la rugaciunea sfantului Efrem Sirul

7,00Lei

Virtutea curatiei nu o are acela in care dorintele necurate au slabit ca urmare a batranetii, ori a bolii, ori din vreo alta pricina. Intr‑un astfel de om, chiar de ar mai vietui pacatul, trupul lui neputincios il impiedica de la fapte pacatoase.[...]

Categorie: Ascetica

Publicat: Sophia

Leacul uitat - Carti.Crestinortodox.ro
7,00Lei

Leacul uitat

7,00Lei

Sfânta Taină a Spovedaniei poate fi numită, pe drept cuvânt, "leac uitat“. Lumea întreagă zace cufundată în rău. "Fiecare dintre noi s-a molipsit de ucigătoarea boală numită păcat. Poate fi, oare, vindecată această boală! Leacul există! Şi este unul...[...]

Categorie: Ascetica

Publicat: Sophia

Judecata de apoi. Viata de dupa moarte - Carti.Crestinortodox.ro
12,00Lei

Judecata de apoi. Viata de dupa moarte

12,00Lei

Destinul veșnic al omenirii va fi pecetluit odată cu cea de-a Doua Venire a lui Hristos și cu Judecata de Apoi. Hotărârea care va fi rostită atunci de către Dreptul Judecător va statornici pentru totdeauna fericirea sau nefericirea fiecăruia dintre noi.[...]

Categorie: Dogmatica

Publicat: Sophia