Trianon, Trianon! - Carti.Crestinortodox.ro

Trianon, Trianon!

Fii primul care adauga o recenzie!
60,00Lei
In stoc

Colecția Istorie contemporană este coordonată de Prof. Univ. Dr. Vasile Pușcaș Revenim asupra materialelor istorice și tezelor în cauză în vederea prevederilor pentru ziua de mâine. Pe glob e încă suficient spațiu spre a putea încăpea toți în bună...

Descriere

Trianon, Trianon!

Colecția Istorie contemporană este coordonată de Prof. Univ. Dr. Vasile Pușcaș

„Revenim asupra materialelor istorice și tezelor în cauză în vederea prevederilor pentru ziua de mâine. Pe glob e încă suficient spațiu spre a putea încăpea toți în bună pace. Suntem cel mai mare și mai compact popor în acest sud-est al Europei pentru a nu privi cu încredere viitorul. Iar pentru a lumina drumul înainte nu e nevoie să mistificăm trecutul. Dimpotrivă. Nu e mai înțelept să ne împăcăm cu verdictul istoriei și să ne înțelegem?” (DAVID PRODAN, Transilvania și iar Transilvania, 1992)

* * *

Ultimele decenii au arătat omenirii că trăiește nu doar într‑o lume foarte complexă, dar și că evenimentele vieții sociale se derulează cu o viteză deosebită. Motiv pentru care fiecare cetățean simte nevoia de a descifra cât mai repede și extins căile de evoluție. Crizele internaționale care se succed la intervale de timp tot mai scurte au relativizat la maxim modelele matematice de previzionare. De aceea, acum se face apel și mai frecvent la fenomene și procese istorice contemporane pentru a găsi explicații la fapte prezente și eventuale reconstituiri seriale care să indice măcar viitorul imediat.
Inițiativa editării acestui volum a venit dinspre interesul manifestat de studenți, dar și de opinia publică generală care a receptat din mass‑media lansarea subiectului Tratatului de la Trianon (1920). După ce, în anii anteriori, s‑a scris despre Centenarul declanșării Primului Război Mondial (1914), al terminării conflictului (1918) și s‑a celebrat un secol de la desăvârșirea Marii Uniri (1918), aducerea agresivă a subiectului Trianonului cu ton contestatar la momentele istorice menționate a stârnit nedumerire printre consumatorii știrilor lansate de media și îndeosebi media socială. Iar mediul de receptare a unor astfel de opinii a fost mult viciat de intensificarea discursului politic populist, naționalist, xenofob care a proliferat în spațiul public european și cu deosebire în cel central‑sud‑est european. Pe când istoricii de profesie au abordat aceste teme în conferințe restrânse ori publicații de specialitate, așa‑numita „istorie jurnalistică” a accentuat doar aspecte pe care redacțiile ori cercurile emitente le considerau a corespunde „cererii pieței”. De unde a apărut nevoia de a veni spre publicul larg și cu opinii istoriografice ori ale științelor sociale care să ofere cititorilor puncte de sprijin pentru gândirea rațională.
În volumul de față propunem opinii ale câtorva experți din domeniile istoriografiei, sociologiei, dreptului, științelor politice și relațiilor internaționale etc., deoarece am dorit să facilităm realizarea unei analize interdisciplinare care să asocieze demersului istoric și elemente de cunoaștere și înțelegere ale fenomenelor contemporane care au fost intenționat sensibilizate de politizarea nedisimulată pe care au propus‑o unele partide, grupări culturale, personaje publice în căutare de glorie electorală și de putere clădită pe schelete ale trecutului. În altă ordine de idei, am dorit să atragem atenția asupra faptului că și popoarele din această parte a Europei ar trebui să se raporteze constructiv la contextul zonal, continental și global. Doar liderii politici și statali slabi văd mereu o primejdie în tot ceea ce se întâmplă în jur și caută să se salveze doar pe ei, atașându‑se la structuri conjuncturale unidirecționale de putere, sacrificând șanse de parteneriate de durată lungă pe care le‑ar putea obține printr‑o cooperare sinceră și sistematică.
În urmă cu mai bine de două decenii am publicat un volum (Pulsul istoriei în Europa Centrală, 1998) în care am încercat să explic de ce istoria este atât de importantă pentru definirea identității națiunilor din Europa Centrală. Mesajul principal al acelui volum a fost inspirat de celebra carte a lui Robert D. Kaplan, Balkan Ghosts (1993). În primul deceniu post‑1989, Europa și întreaga lume au fost oripilate de violențele etno‑religioase din Balcani, iar Kaplan avertiza liderii regionali și pe cei ai Europei să nu se lase pradă fantasmelor istorico‑politice de tipul celor care tulburau sud‑estul continentului. Atunci am atenționat liderii României, ca și pe cei din Europa Centrală, să ia aminte la spusele lui Robert D. Kaplan, să aibă grijă să nu dea și ei drumul „strigoilor” central‑europeni, deoarece și în această zonă unii politicieni erau tentați a aduce în prim‑planul vieții sociale fantasmele conflictualităților trecute. Odată potolit avântul liderilor post‑comuniști din statele Europei Centrale pentru aderarea la NATO și UE, recursul la „strigoii” istoriei a revenit, iar ceea ce se spera că va deveni calea de viață europeană, în sens occidental, ni se înfățișează astăzi tot mai clar ca o îndreptare spre calea inspirată de vechile obiceiuri estice. Prilej în care unii lideri central‑europeni dovedesc o orientare politică asemănătoare celor care au dat drumul „strigoilor” din Balcani, la sfârșitul secolului al XX‑lea, dovedind lipsa voinței de a învăța din lecțiile celor două conflagrații mondiale care au însângerat veacul trecut și din suferințele națiunilor din această regiune datorate fascismului și bolșevismului.
Pentru România, semnarea Tratatului de la Trianon (1920) a însemnat recunoașterea internațională a fruntariilor postbelice, în cea mai mare parte o consecință a aplicării principiului autodeterminării naționale, cel care a fost considerat principalul pilon al Doctrinei Păcii, la sfârșitul Primului Război Mondial. Dar un Tratat de pace conținea și alte aranjamente între părțile semnatare, care intenționau să așeze evoluțiile viitoare pe o cale juridico‑politică, economică, financiară, socială, culturală etc. Starea de pace era doar deschisă de momentul semnării Tratatului de pace, „dinamica păcii” – cum o numea Nicolae Titulescu – depinzând de modul în care părțile adoptau o atitudine constructivă sau distructivă. Aceasta este o concluzie evidentă a raportării părților la sistemul Tratatelor de la Versailles (1919‑1920), inclusiv Tratatul de la Trianon.
Volumul de față include câteva studii care prezintă istoria ideii și construcției statului național modern în Europa Centrală, ca și a contextualității europene și central‑sud‑est europene de la sfârșitul Primului Război Mondial. Întrucât această contextualitate a fost dominată de evenimente sistemice, am propus o analiză bazată și pe metode analitice formale pentru a circumscrie cât mai logic deciziile Conferinței de pace de la Paris (1919‑1920). O lectură juridică a Tratatului de la Trianon și a principiului naționalităților, așa cum opera imediat după terminarea conflagrației, este urmată de câteva studii care prezintă unele consecințe culturale, politice și instituțional‑statale ale elaborării și aplicării aceluiași tratat. Un capitol consistent este dedicat analizei istorico‑istoriografice a miturilor politice construite în Ungaria pe seama Tratatului de la Trianon, cu scopul susținerii unei politici revizioniste și revanșarde care și‑a prelungit manifestările până în zilele noastre. Două analize aparțin unor sociologi care evaluează discursul politic și atitudinea unor curente, grupări, personaje politice contemporane care și‑au făcut din Tratatul de la Trianon nu doar o țintă critică, ci mai ales un suport pentru lansarea unor politici radicale destinate consumului electoral intern, dar și cu certe tendințe de destabilizare a regiunii central‑europene. Motiv să reamintim de posibilitatea conflictualizării zonei, cu efecte continentale și internaționale încă nebănuite, dar mai ales pentru a relansa cooperarea și conlucrarea între statele și națiunile Europei Centrale care, astăzi, au și un obiectiv comun de mare însemnătate – integrarea europeană. (VASILE PUȘCAȘ, Cluj‑Napoca, 10 martie 2020)

* * *

Cuprins
Vasile Pușcaș: Prefață
Gabriel-Virgil Rusu: De la ideea de națiune la formarea statelor naționale (până la Primul Război Mondial)
Dumitru Preda: Factor diplomatic și factor militar în înfăptuirea și recunoașterea internațională a Unirii românilor
Tudor Salanțiu: Impactul evenimentelor sistemice asupra sistemului de pace de la Versailles
Vasile Pușcaș, Vasile Vesa: Opinia românească față de tratatele de pace de la Paris (primul deceniu interbelic)
Mariana-Narcisa Radu, Codruța-Ștefania Jucan-Popovici: Principiul naționalităților și Tratatul de la Trianon
Veronica Turcuș: Avatarurile recuperării patrimoniului arhivistic din teritoriile unite cu România, după Tratatul de la Trianon
Șerban Turcuș: Sfântul Scaun și dezavuarea doctrinei Coroanei maghiare în contextul Tratatului de la Trianon (documente din anii 1919-1921)
Florin Abraham: Tratatul de la Trianon și mitologia politică revizionistă: abordări tradiționale și recente
Ionel N. Sava: De la nostalgie politică la traumă culturală? Dilema europeană a Ungariei la 100 de ani după Trianon
Vasile Sebastian Dâncu: Iliberalism și sindromul Trianon. Regimul Orbán și susținerea paralelismului etnic în Transilvania
Vasile Pușcaș: Trianon, Trianon!
Index

* * *

Autori
FLORIN ABRAHAM – Dr., CS II, Institutul Național pentru Studierea Totalitarismului – Academia Română; Conferențiar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București.
VASILE SEBASTIAN DÂNCU – Dr., Profesor, Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București.
CODRUȚA-ȘTEFANIA JUCAN-POPOVICI – Dr., Lector, Departamentul de Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Cluj-Napoca.
DUMITRU PREDA – Dr., Ambasador, Ministerul Afacerilor Externe, București.
VASILE PUȘCAȘ – Dr., CSI Institutul de Istorie „George Barițiu” – Academia Română, Filiala Cluj; Profesor, Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.
MARIANA-NARCISA RADU – Dr., Lector, Departamentul de Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca.
GABRIEL-VIRGIL RUSU – Dr., CS Asoc., Institutul de Istorie „George Barițiu” – Academia Română, Filiala Cluj.
TUDOR SALANȚIU – Dr., CS Asoc., Institutul de Istorie „George Barițiu” – Academia Română, Filiala Cluj.
IONEL N. SAVA – Dr., Conferențiar, Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București.
ȘERBAN TURCUȘ – Dr., Conferențiar, Departamentul de Istorie, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.
VERONICA TURCUȘ – Dr., CSI, Institutul de Istorie „George Barițiu” – Academia Română, Filiala Cluj.
VASILE VESA – Dr., Profesor, Departamentul de Istorie, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. 

Specificaţii

  • Editor: Scoala Ardeleana
  • ISBN: 9786067975215
  • An aparitie: 22 Aprilie 2020
  • Numar pagini: 404
  • Tip carte: Broşată
  • Limba: Română
  • Dimensiuni: 16 x 23 cm

Recenzii ale clientilor

Evaluat la 0 din 5 pe baza a 0 recenzii ale clientilor
Distribuirea evaluarilor
5 stele
0
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stele
0
Scrie o recenzie