×
Pateric Egyptean - Carti.Crestinortodox.ro
Recenzia clientului pentru

Pateric Egyptean

Evaluat la 5 din 5 pe baza a 3 recenzii ale clientilor
Distribuirea evaluarilor
5 stele
3
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stele
0
  • Zafiu Cristian 15-09-2014
    5 din 5 stele
    Pilde din Patericul egiptean

    20. Un frate a întrebat pe un bătrîn oarecare, zicînd: Părinte, de va vrea vreun frate ca să-mi vorbească mie şi să-mi spună nişte cuvinte de afară fără de treabă şi nefolositoare sau niscareva glume lumeşti şi vorbe deşarte, oare se cade mie a-i zice ca să tacă, să nu vorbească vorbe deşarte şi nefolositoare şi glume lumeşti? Răspuns-a lui bătrînul: Ba, fiule, nicicum se cade ţie să-i zici lui ca să tacă, orice va vorbi. Că de-i vei zice lui să tacă, să nu vorbească vorbă fără de treabă, atunci cu acel cuvînt ocărăşti pe fratele tău şi-1 ruşinezi pe el, ca şi cum l-ai lovi cu palma peste obraz; şi peste puţin şi tu însuţi vei vorbi vorbe deşarte şi fără de treabă. Şi în zadar, spre păcatul tău, ai ocărit şi ai osîndit cu mîndrie pe fratele tău, poruncindu-i lui să tacă. Ci dacă nu iubeşti tu a vorbi vorbă fără de treabă, atunci tu nu vorbi, ci raci cu smerenie. Şi aşa, cu tăcerea şi smerenia ta, vei da lui şi altora chip bun.

    21. Un frate a întrebat pe un bătrîn, zicînd: Awo, ce este smerenia? Răspuns-a lui bătrînul: Smerenia este aceasta, fiule, ca să nu socoteşti cîndva întru părerea ta, că ai făcut ceva lucru bun şi plăcut lui Dumnezeu. Ci mai vîrtos să te socoteşti pe tine pururea fără de nici o faptă bună şi plăcută şi primită lui Dumnezeu. Şi între oameni fiind, să te socoteşti şi să te vezi pe tine mai păcătos şi mai nevrednic decît toţi oamenii. Şi celui ce-ţi face ţie rău, aceluia tu să te sileşti să-i faci bine, după putinţa ta. Iată, fiule, ţi-am spus ce este smerenia; mergi, dar, şi fă aşa, şi te vei mîntui.