×
Valoarea actuala a canoanelor - Carti.Crestinortodox.ro
Recenziile clientilor pentru

Valoarea actuala a canoanelor

Evaluat la 5 din 5 pe baza 1 recenzie
Distribuirea evaluarilor
5 stele
1
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stele
0
Scrie o recenzie
 • 29-08-2016
  5 din 5 stele
  Prefata cartii Valoarea actuala a canoanelor

  Legislaţia bisericească nu are un caracter static, ci unul dinamic, în concordanţă cu schimbările de ordin social şi nu numai, fiind permanent ancorată în istorie. Provocările istoriei ne obligă la o permanentă reflecţie asupra legislaţiei bisericeşti ce devine izvor de drept, în ciuda avatarurilor contemporaneităţii.

  Demersul de republicare a unei lucrări de referinţă pentru mediul teologic românesc face parte dintr-un proiect mai amplu de reactualizare şi revalorificare a unor opere importante pentru studiul Dreptului bisericesc. Lucrarea Valoarea actuală a canoanelor aparţine Părintelui Constantin Dron şi reprezintă teza sa de doctorat, susţinută la Universitatea din Bucureşti, realizată sub coordonarea profesorului D. Boroianu şi publicată în 1928.

  In ceea ce priveşte intenţia auctorială, întrebându-se dacă rânduielile Bisericii pot fi considerate „numai un mănunchi de precepte morale adresate conştiinţei şi recomandate omului ca să le observe în viaţă sau sunt reguli de drept public pe temei de autoritate, care normează legăturile creştinilor între dânşii, precum şi legăturile lor cu ierarhia conducătoare şi a căror încălcare atrage sancţiuni externe", Constantin Dron îşi anunţă tema de cercetare, şi anume (ne)schimbabilitatea canoanelor primului mileniu. După cum reiese şi din titlul lucrării, Valoarea actuală a canoanelor, autorul doreşte să puncteze atât obligativitatea cât şi valabilitatea canoanelor, chiar dacă acestea au fost elaborate cu peste 1500 de ani în urmă. După cum declara, modest, în Introducere, Părintele Constantin Dron îşi propune a ridica „măcar un colţ al vălului în care, de atâta vreme, stă învelit mecanismul vieţii noastre bisericeşti, înţepenit din cauza neîntrebuinţării şi dat uitării, din cauza grijilor cureate", sperând „ca să deschidem altora - mai harnici şi mai pricepuţi - drumul cercetărilor utile, înteţindu-le râvna pentru a face, mai târziu, lucrări complete şi superioare".

  In acest scop, Părintele Constantin Dron realizează o trecere în revistă a legislaţiei bisericeşti şi a literaturii de specialitate, urmărind pe parcursul tezei următoarele aspecte: legislaţia Bisericii Ortodoxe, Tradiţia, legile politico-bisericeşti, legătura dintre ştiinţa Dreptului şi legile bisericeşti, caracterul operei canonice şi valabilitatea canoanelor, chestiuni ce devin teme de reflecţie pentru canonişti. Astfel, analizând - succint - legislaţia Bisericii Ortodoxe, autorul clarifică noţiunile de „canon" şi „lege", punând accent pe autoritatea bisericească cu drept de legiferare în Bise rica Ortodoxă, şi anume Sinodul ecumenic.

  Inainte de a trece în revistă canoanele Apostolice ale Sinoadelor ecumenice, ale Sinoadelor locale şi ale Sfinţilor Părinţi, Părintele Dron împarte în trei perioade opera legislativă a Bisericii Ortodoxe: prima, de la începutul creştinismului şi până la Constantin cel Mare, a doua - de la Constantin cel Mare şi până la căderea definitivă a Imperiului Bizantin în anul 1453 şi a treia - de la 1453 şi până astăzi, analizând împrejurările care conferă legislaţiei bisericeşti o „înfăţişare" cu totul deosebită, în funcţie de epocă.

  Ulterior, vorbind despre Tradiţie, autorul relevă că aceasta „înseamnă respectul pe care trebuie să-l avem pentru trecutul din care prezentul îşi trage viaţa" şi că „o dispoziţie disciplinară care are rădăcini în trecutul Bisericii va fi în măsură să sporească puterile acestei Biserici şi să-i dea autoritatea necesară",în timp ce „o dispoziţie care nu ar ţine seamă de această primă condiţie a legiuirii bisericeşti va însemna ruperea lanţului care leagă părţile din care se alcătuieşte viaţa bisericească, aruncând-o în prăpastia utopiilor şi a încercărilor zadarnice".

  In capitolul intitulat Legile politico-bisericeşti, făcând o paralelă între legislaţia imperială şi cea bisericească, Părintele Dron conchide că „Statul a legiferat în materie bisericească ţinând seama în general de dogma şi Tradiţia Bisericii Ortodoxe, adică de principiile fundamentale ale doctrinei sale", subliniind totodată că aceasta este concluzia ce se desprinde „din istoria trecutului, aceasta este învăţătura viitorului". Demersul ştiinţific este susţinut şi prin paralela dintre legislaţia Bisericii şi ştiinţa Dreptului, din dorinţa mărturisită de autor chiar în preambulul capitolului al V-lea de a şti dacă legile bisericeşti au „aceeaşi soartă ca şi legiuirile omeneşti sau, în caz contrar, după ce norme evoluează şi cum se adaptează ele schimbătoarelor împrejurări omeneşti". Pr. Dron subliniază faptul că taina puterii Bisericii o reprezintă „organizaţia sa juridică, respectul principiilor fundamentale care stau la temelia organizaţiei sale şi îmbinarea acestor principii cu nevoile timpului". Aşadar, nu toate principiile Dreptului statal se aplică ad litteram Dreptului bisericesc în care primează scopul final, mântuirea credincioşilor, şi nu aspectul vindicativ.

  Analizând caracterul operei canonice, autorul constată că aceasta are nevoie de revizuire într-o serie de chestiuni „ce nu privesc însă adevăruri fundamentale, ci lucruri de amănunt, necesare bunei dezvoltări a vieţii bisericeşti externe", atrăgând atenţia că „această revizuire trebuie să aibă la temelie grija pentru respectarea Tradiţiei şi a principiilor fundamentale puse de Apostoli şi Sfinţii Părinţi".

  Capitolul cheie, Valabilitatea canoanelor, relevă, aşa cum o făcuse şi prof. dr. Boroianu, că „în ceea ce priveşte credinţa, legile rămân etern aplicabile", iar în „ceea ce priveşte buna rânduială în Biserică, se susţin atât cât alte legi nu vin spre a le schimba". Susţinând revizuirea operei canonice, Părintele Dron conchide că o legislaţie bună „va reflecta în ea spiritul canoanelor şi doctrina ortodoxă. Pe temeiul ei - şi numai pe acest temei - vom avea o Biserică solidă şi vie", subliniind că „puterea Bisericii stă în legislaţia ei".

  Recomandăm lucrarea Valoarea actuală a canoanelor deopotrivă spre lectură şi reflecţie, volumul constituind un instrument potrivit înţelegerii profunde a legislaţiei bisericeşti în esenţa şi evoluţia sa, destinat atât specialiştilor şi studenţilor teologi, cât şi publicului larg.

  Pr. prof. univ.dr. Constantin Rus