×
Carui sfant sa ne rugam. Leacurile si darurile sfintilor in bolile sufletesti, in bolile trupesti si in nevoile vietii - Carti.Crestinortodox.ro
Evaluat la 5 din 5 pe baza a 2 recenzii ale clientilor
Distribuirea evaluarilor
5 stele
2
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stele
0
 • CrestinOrtodox.ro 25-03-2015
  5 din 5 stele
  Prefata cartii 'Carui sfant sa ne rugam'

  Domnul nostru Iisus Hristos, în nemăsurata Sa iubire de oameni şi întru bunătatea Sa a dat putere Sfinţilor Apostoli, ca şi fiecărui sfânt în parte, să săvârşească aceleaşi minuni pe care le-a săvârşit El însuşi: să învie morţi, să tămăduiască pe cei bolnavi, să-i aducă pe păcătoşi la po căinţă şi să mijlocească pentru mântuirea noastră cea veşnică. Mântuitorul Hristos a dăruit felurite mângâieri şi mijlociri prin sfinţii Săi, tuturor ţărilor şi popoarelor, Bisericii din orice parte a lumii, fiecărei familii creştine şi, în particular, oricărui creştin. Cele pe care noi, păcătoşii, nu le putem cere de la Domnul, pentru că rugăciunea noastră este slabă, iar viaţa noastră e plină de păcate şi legată prea mult de bunurile cele pământeşti decât de veşnicele bunătăţi ale împărăţiei cerurilor, acelea pot să le ceară pentru noi Maica Domnului, îngerii şi sfinţii.

  Mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului (Iac. 5, 16), scrie Sfântul Iacov în Epistola sa. De ce oare? Pentru că drepţii şi sfinţii au avut puternică şi mare credinţă, desăvârşite fapte ale dragostei către Dumnezeu şi către aproapele şi au dispreţuit deşertăciunile vieţii celei pământeşti.

  Ca să arătăm cât de scumpi sunt în ochii Domnului sfinţii Săi şi cu câtă bunăvoinţă le ascultă El rugăciunile, să ne folosim de un singur exemplu.

  Dumnezeu este asemenea unui împărat, iar sfinţii Săi sunt primii dintre curtenii de vază. Ei stau aproape de tronul Lui cel plin de măreţie şi se bucură de bunăvoinţa Sa. îmbrăcaţi în ha-ine aurite şi strălucitoare, ei Ii slujesc, desfătându-se în slava Sa cea nespusă. Noi însă, oamenii pământeşti, din pricina păcatelor noastre celor grele, ne-am prefăcut în robi necredincioşi, ne-am îndepărtat de împărăţia lui Dumnezeu şi ne-am îmbrăcat sufletele în zdrenţe murdare.

  Deci am putea oare în acest chip, să venim noi înaintea Domnului şi să cerem de la El ceea ce voim? Şi precum sluga şi robul care au greşit înaintea stăpânului lor nu îndrăznesc să se arate înaintea acestuia ca să ceară ceva, ci caută mijlocitori şi avocaţi, apropiaţi ai stăpânului, tot astfel şi noi, oamenii păcătoşi şi necuraţi, ne rugăm sfinţilor ca să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi; iar aceştia, plini de bucurie, împlinesc cererea noastră.

  Sfinţi ai lui Dumnezeu, binecuvântaţi să fiţi de Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul! (Ps. 113, 23).