×
Viata de dupa moarte - Carti.Crestinortodox.ro
Recenzia clientului pentru

Viata de dupa moarte

Evaluat la 5 din 5 pe baza 1 recenzie
Distribuirea evaluarilor
5 stele
1
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stele
0
 • CrestinOrtodox.ro 25-03-2015
  5 din 5 stele
  Prefata cartii Viata de dupa Moarte

  Viaţa de după moarte a fost o preocupare permanentă a omului din toate timpurile şi din toate ariile culturale, moartea fiind în oricare dintre religiile lumii taina însoţită de cele mai fastuoase ritualuri - un rit de trecere ce implică o întreagă problematică morală ori doctrinară.

  Sunt întrebări legate de viaţa de după moarte la care ştiinţa contemporană, prin mijloace destul de sărace, încearcă să dea un răspuns pe baza unor experienţe „trăite": Există cu adevărat suflet? Există viaţă după moarte, ori o lume spirituală paralelă cu lumea pe care o cunoaştem? Ce se întâmplă cu omul la despărţirea sufletului de trup? Ce relatează oamenii care au trecut prin moarte clinică despre „lumea de dincolo"?

  Invăţătura ortodoxă - bazată pe Revelaţia divină - vorbeşte despre trei „ceruri" la care omul poate avea acces. Primul cer este atmosfera, al doilea, mai înalt decât acesta, e tăria, firmamentul, ce cuprinde stele, galaxii, universuri fără margini, iar al treilea cer - cel mai înalt - e al Domnului, loc al petrecerii îngerilor şi sfinţilor. Desigur, se poate detalia în cazul dat, aşa cum o face Sfântul Dionisie Areopagitul în tratatul său despre ierarhiile cereşti, luând în considerare o împărţire a lumii spirituale în nouă ceruri; ceruri la care omul nu va putea ajunge cândva cu vreo navă cosmică, ci doar cu inima curată.

  Lumea cealaltă nu poate fi rezumată însă doar la lumea fericită a celor curaţi cu inima (v. Mt. 5,8), la lumea celor cărora li s-au iertat fărădelegile şi li s-au acoperit păcatele (v. Ps. 31,1), ci ea cuprinde atât Raiul şi împărăţia cerurilor, cât şi iadul şi iezerul cel de foc - loc al plângerii şi scrâşnirii dinţilor (v. Mt. 13, 50).
  Raiul şi iadul, sub o formă ori alta, apar în majoritatea religiilor lumii, fie ele primitive ori târzii. Au existat şi mai există şi astăzi, din păcate, o mulţime de învăţături (chiar şi creştine) eronate în privinţa vieţii de după moarte. Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, Unul din Sfânta Treime, Cel ce este, fără nici o tăgadă, Calea, Adevărul şi Viaţa, a vorbit însă limpede şi răspicat despre viaţa cea veşnică. Intru acelaşi cuget, Sfinţii Părinţi, întru plinătatea harului, ne-au lăsat o nepreţuită comoară de învăţături despre viaţa de dincolo de mormânt.

  Viaţa de după moarte, cartea arhimandritului Serafim Alexiev, cel mai mare teolog bulgar contemporan, s-a bucurat de o bună primire atât din partea cititorilor din ţările ortodoxe, cât şi a celor din Occident, cunoscând mai multe ediţii în anii de pe urmă. Aceasta a fost socotită, pe bună dreptate, una dintre cele mai lămuritoare şi mai de folos cărţi pe tema dată pentru creştinul de astăzi, care se confruntă, într-o lume din ce în ce mai confuză, cu întrebări dintre cele mai felurite în legătură cu viaţa, moartea ori mântuirea sufletului.

  Nădăjduim ca cititorul de la noi, în urma lecturării acestei temeinice şi minunate cărţi, să dobândească din belşug bună sporire sufletească pe calea cea mântuitoare a dreptei credinţe.Traducătorul