×
Discursuri teologice si etice. Scrieri I - Carti.Crestinortodox.ro
Recenzia clientului pentru

Discursuri teologice si etice. Scrieri I

Evaluat la 5 din 5 pe baza 1 recenzie
Distribuirea evaluarilor
5 stele
1
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stele
0
 • CrestinOrtodox 26-11-2014
  5 din 5 stele
  Prefata Discursuri teologice si etice

  Volumul de faţă deschide o serie dedicată publicării în traduceri româneşti moderne integrale (însoţite de studii introductive la nivelul cercetării ştiinţifice actuale) a operelor complete ale marilor mistici bizantini, care au fost până acum doar antologate şi fragmentar prezente în marea enciclopedie de literatură spirituală răsăriteană cunoscută sub numele de Filocalia. Fapt bine cunoscut cititorului interesat, Filocalia este în realitate o vastă antologie, o veritabilă bibliotecă de texte mistice cuprinzând scrieri sau fragmente de scrieri axate pe problema rugăciunii şi a unirii mistic-contemplative a omului cu Dumnezeu; ele acoperă un interval cronologic de peste un mi-leniu: începând cu Antonie cel Mare (sfârşitul secolului III şi începutul secolului IV) şi sfârşind cu autorii isihaşti din secolul XIV (plus câteva texte post-bizantine târzii, ca epilog).

  Conştient de caracterul de antologie al Filocaliei greceşti, părintele Dumitru Stăniloae a procedat în realizarea Filocaliei româneşti la amplificarea secţiunilor consacrate diferiţilor autori înlocuind extrasele prezente cu opere întregi (cazul Sfântului Maxim Mărturisitorul, unde în locul celor 500 de extrase a preferat să traducă - în volumul 3 - întreaga şi voluminoasa operă constituită de cele 65 de „Răspunsuri către Talasie") şi chiar adăugând autori neincluşi în proiectul iniţial al Filocaliei greceşti, cum sunt, de pildă, Sfinţii Ioan Scărarul şi avva Dorotei (volumul 9), Isaac Sirul - partea I (volumul 10), Scrisorile sfinţilor Varsanufie şi Ioan (volumul 11) şi Asceticonul avvei Isaia Pustnicul (volumul 12).

  Există însă importanţi autori mistici bizantini şi răsăriteni antologaţi în Filocalia greacă şi românească, ale căror opere integrale au apărut în ediţii critice ştiinţifice abia în ultimele decenii sau chiar anii din urmă. Scopul seriei de faţă a Editurii Deisis este acela de a restitui treptat spaţiului teologic şi cultural românesc operele integrale ale tuturor autorilor filocalici în traduceri acurate din punct de vedere ştiinţific şi însoţite de studii introductive sau postfeţe care să situeze cât mai exact autorii şi operele respective în contextul lor istoric şi să sugereze liniile principale ale învăţăturii lor duhovniceşti, contribuind astfel la lectura lor avizată, la înţelegerea şi receptarea lor corectă". Sigur, finalitatea principală a acestor texte este duhovnicească; ele vor să constituie pentru cititorul credincios călăuze sigure în orientarea, inspiraţia şi dezvoltarea unei vieţi spirituale personale în duhul (şi litera, în cazul monahilor) marii Tradiţii mistice bizantine. Pe de altă parte, ele adresează unui cititor de la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI, care, prin difuziunea generală a educatiei ştiinţifice şi varietatea infinită a informaţiilor şi a spectrului opţiunilor intelectuale şi culturale, a atins deja în Occident (si va atinge foarte curând şi la noi) un nivel mediul de intelectualitate şi problematizare, la ale cărui exigenţe poate răspunde doar un standard corespunzător al prezentării şi încadrării culturale şi teologice a acestor texte. Astăzi spiritualitatea - păstrându-şi specificul ascetico-mistic distinct şi rigorile proprii - nu mai poate face abstracţie de teologie şi cultură decât cu riscul degradării autenticităţii duhovniceşti înspre forme obscurantiste, regresive, a-teologice, reprezentate de fixaţii sentimentale antiintelectuale resentimentare, de utopii conservatoare timorate sau simple replieri ritualiste. Viaţa spirituală nu este un teritoriu lipsit de pericole şi tentaţii - dimpotrivă! -; de aceea, pe lângă curăţia unei inimi iubitoare, ea cere şi trezvia unei minţi instruite, atente la detalii şi nuanţe, capabile de discernământ în înţelegerea, aplicarea şi fructificarea Tradiţiei Bisericii în contextul epocii noastre, care ştie cu alte cuvinte să scoată din vistieria ei, nefalsificându-le prin nepricepere, comori „noi şi vechi" (Mt 13, 52).

  Prin traducerea Discursurilor teologice şi etice şi a masivului studiu despre „Viaţa şi gândirea Sfântului Simeon Noul Teolog" semnat de părintele ieromonah Alexander Golitzin Simonopetritul (profesor de patristică la Marquette Univer-sity, SUA) volumul de faţă inaugurează seria „Filocalică" a colecţiei „Mistica", promovată de Editura Deisis. El este totodată primul volum din seria Scrierilor Sfântului Simeon Noul Teolog, şi va fi urmat în foarte scurt timp de volumele cuprinzând Catehezele, Imnele, Capitolele, Epistolele şi Viaţa sa scrisă de Cuviosul Nichita Stethatos.

  diac. Ioan I. Ică jr