×
Biserica pacatosilor - Carti.Crestinortodox.ro
Recenziile clientilor pentru

Biserica pacatosilor

Evaluat la 5 din 5 pe baza 1 recenzie
Distribuirea evaluarilor
5 stele
1
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stele
0
Scrie o recenzie
 • 30-08-2016
  5 din 5 stele
  Prefata cartii Biserica pacatosilor

  Cuvânt înainte la ediţia grecească

  Această carte este dedicată oricărei persoane rănite de păcat şi de deznădejde şi nobilei mele mame,care de curând a răposat...

  Cu multă bucurie prezentăm textele omiliilor părintelui Varnava Iankos, preotul paroh al sfintei Biserici „Laodighitria" (îndrumătoarea poporului) din Tesalonic, responsabil al Biroului pentru tineret al Sfintei Mitropolii a Tesalonicului, precum şi Egumenul Sfintei Mănăstiri a Sfintei Teodora din Tesalonic.

  La prima lectură se poate constata că este vorba despre omilii înregistrate, care au fost rostite în duminici. Foarte grabnic însă cititorul va înţelege că nu este vorba despre mostrele unui simplu cuvânt predicatorial, ci despre indicatoare ale unui parcurs duhovnicesc personal. Şi, precum orice lucru personal, tot aşa şi în aceste texte se iveşte în fiecare clipă uimirea.

  Pericope cunoscute, noime şi înţelesuri prezentate deseori de la amvon, sau prin intermediul publicaţiilor religioase, sunt scufundate în izvorul unei sensibilităţi personale şi ne sunt oferite cu discernământ şi prospeţime, ca şi cum le-am întâlni pentru prima dată.

  Părintele Varnava a avut cunoştinţă despre greutatea care de multe ori a fost aşezată pe umerii publicului ascultător, în special prin vechiul discurs predicatorial exclusivist şi acuzator. Se vede, de asemenea, că are cunoştinţă cât de indiferent îl lasă pe publicul ascultător o predică care se limitează exclusiv la comportamentul moral. Poate că a şi pătimit aceasta, de aceea şi în fiecare clipă, fie prin intuiţie, fie prin cunoaştere, se îndreaptă spre acel loc unde Sfinţii Părinţi îl localizează pe Hristos însuşi instalat după Botez: în inima omului!

  Şi totuşi! Niciodată cuvântul lui nu devine superficial sau sentimental. Dimpotrivă, nu ezită să vădească şi să cauterizeze patimile omeneşti arătate sau ascunse. în principal însă, îl mâhneşte omul religios, adică acela care, chiar dacă este ascuns în spatele evlaviei şi al pregătirii theologice, se îngrijeşte în fond doar de „eul" său, asigu-rându-şi minunarea faţă de sine, dar şi dispreţul faţă de orice om păcătos şi ratat.

  Părintele Varnava, în coordonatele acestui cadru, ne cheamă să descoperim seminţele dezbinării şi ale singurătăţii înlăuntrul nostru. Pe fiecare dintre noi îl aşază în centrul dezvoltărilor sale, şi cu fiecare ocazie accentuează nevoia de unitate şi de rodire, care va porni de la transformarea noastră personală. Această atitudine este promovată ca un răspuns al Bisericii adresat unei lumi dezbinate şi egocentrice.

  In fiecare moment, în fiecare frază a cuvântului său, părintele Varnava rămâne tăios, dar şi nobil, neîmpăcat în ceea ce priveşte criteriile, dar şi îngăduitor în ceea ce priveşte neputinţa omenească.

  Mădular conştient al Bisericii lui Hristos, dar şi necontenit căutător al specialei relaţii personale cu Hristos. Iar această calitate din urmă, întrucât este absolut sinceră şi trăită, cred că întâmpină fără dificultate dorinţa şi nădejdea fiecărui cititor. Pentru că ceea ce are să-i ofere Hristos părintelui Varnava şi fiecăruia dintre noi, exact după aceea însetează fiecare inimă omenească: Adevărul şi Dragostea în duhul unei absolute libertăţi.

  Nu este întâmplător faptul că această libertate, pe care numai Hristos o dăruieşte, libertatea de alegere, libertatea faţă de patimi, libertatea faţă de neînduplecatul „trebuie" sunt un continuu motiv duhovnicesc în textele părintelui Varnava. Şi această invitaţie pentru întâlnirea cu Hristos, care este adresată prin intermediul acestor texte, constituie şi mobilul fundamental al Editurilor ARHONDARIKI, care cu mare bucurie şi-au asumat această ediţie, astfel încât şi voi să vă apropiaţi de gândirea lui, gândire a îngăduinţei, a iertării şi a cunoaşterii de sine.

  Fiecare pagină a cărţii răspândeşte un cuvânt neconvenţional, un zbucium personal pen-tru autenticitate în viaţa duhovnicească şi bisericească, o concentrare pe misiunea liberatoare a Bisericii noastre, o sinceră mărturie a experienţei duhovniceşti, elemente despre care credem în mod neclintit că vor oferi parcursului fiecăruia dintre noi perspective noi!
  Editurile ARHONDARIKI