Teologie si practica liturgica - Carti.Crestinortodox.ro

Teologie si practica liturgica

Fii primul care adauga o recenzie!
Nu se afla in stoc

Leitourgia este un termen grecesc care desemnează o lucrare publică în general, dar şi lucrarea poporului lui Dumnezeu, clerici şi laici, în cadrul celebrărilor liturgice, în particular.

Descriere

Teologie si practica liturgica

Leitourgia este un termen grecesc care desemnează o lucrare publică în general, dar şi lucrarea poporului lui Dumnezeu, clerici şi laici, în cadrul celebrărilor liturgice, în particular. De la acest cuvânt îşi primeşte volumul de faţă titlul. Iar subtitlul, Teologie şi practică liturgică, ne indică elementele abordate: structura slujbelor şi conţinutul lor. Textul concis, explicaţiile coerente, logice privind detaliile de ritual, dublate de incursiuni în semnificaţia teologică a unor gesturi şi structuri liturgice, recomandă volumul celor interesaţi de studiul liturgicii ortodoxe şi celor implicaţi în slujire, fie la altar, fie la strană. În egală măsură, însă, poate fi de folos şi credincioşilor laici dornici să pătrundă în universul slujbelor Bisericii Ortodoxe şi să le înţeleagă mai bine sensul.

Prefata

Sunt îndemnuri biblice care ne arată cum ar trebui să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu și cum ar trebui să Îi slujim Domnului. Prin celebrările liturgice ale Bisericii noastre, credincioșii intră în legătură nemijlocită cu Dumnezeu, înălțând rugăciuni de mulțumire, de laudă și de cerere. Același lucru se întâmplă și în rugăciunea din taina cămării proprii (cf. Mt. 6, 6). Spre deosebire de rugăciunea personală, unde credinciosul nu are un „tipic” obligatoriu, rugăciunea obștească a Bisericii se desfășoară întotdeauna după o serie de reguli bine stabilite: indicațiile tipiconale sau rubricile, care descriu amănunțit ritualul fi ecărei celebrări în parte și modalitatea logică de înlănțuire a dumnezeieștilor slujbe între ele. Fiecare slujbă a Bisericii are două dimensiuni, imnografi a și ritualul, ambele la fel de importante, ambele participând la transmiterea și celebrarea aceluiași Adevăr veșnic. Dacă în privința imnografi ei mai rar sunt identifi cate inovații, în ceea ce privește modul de celebrare, structura slujbelor, întâlnim adeseori abateri sau îndepărtări de la marea tradiție a Bisericii Ortodoxe. Este greu de enunțat o cauză precisă, însă pot fi identifi cate două motive principale: uneori este vorba de superfi cialitate, și alteori ‒ de cele mai multe ori ‒ este vorba de cunoștințe insufi ciente sau chiar de neștiință. Prin urmare, este necesară o explicare cât mai logică și, în același timp, cât mai simplă a modului de slujire corectă, pentru a permite clericilor şi cântăreţilor de strană să nu săvârşească slujbele mecanic, uneori prescurtându-le fără niciun sens, ci să înţeleagă ce se întâmplă cu adevărat în slujba pe care o săvârșesc. În egală măsură, acest tip de explicații sunt utile și credincioșilor care participă activ, cu mult drag și dăruire, la slujbele Bisericii. Pe această axă se înscrie și volumul intitulat Leitourgia: teologie și practică liturgică, semnat de Cezar Login.

Autorul, medic și cadru didactic al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, este și teolog cu preocupări serioase, de mulți ani, în domeniul teologiei liturgice, ritualului și tipicului bisericesc ortodox, domenii în care a publicat numeroase studii de specialitate în reviste și volume din țară și din străinătate. De asemenea, Cezar Login este membru și în prestigioase societăți științifi ce de teologie liturgică din străinătate, Societatea de Liturgică Orientală și Societas Liturgica, și din țară, Asociația liturgiștilor români „Ene Braniște”, la ale căror simpozioane a participat în repetate rânduri.

Preocupările autorului în domeniul teologiei liturgice și ritualului bisericesc s-au materializat și în fondarea în anul 2007 a unei colecții de specialitate – Liturgica – la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și în activitatea de traducere în limba română a numeroase lucrări actuale și de referință în domeniul teologiei liturgice, semnate de nume cu rezonanță din spațiul răsăritean (Alexander Schmemann, Nikolai Uspensky, John Meyendorff , Paul Meyendorff , Nicolas Lossky, John Breck, Stefanos Alexopoulos etc.) și apusean (Juan Mateos, Robert F. Taft, Thomas PoĴ etc.).

Volumul de față şi-a primit numele de la cuvântul grecesc, leitourgia, care desemnează o lucrare publică în general, dar şi lucrarea poporului lui Dumnezeu – clerici şi laici – în cadrul celebrărilor liturgice, în particular. Subtitlul, Teologie și practică liturgică, ne indică elementele abordate în această lucrare: structura slujbelor și conținutul lor. Volumul reunește, așa cum ne arată autorul, peste douăzeci de articole și studii publicate pe parcursul ultimilor opt ani în Revista Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, precum și în alte reviste de specialitate sau în volumele unor conferințe.

Pentru a da cărții un caracter unitar, studiile au fost organizate tematic, începând cu o serie de generalități privind timpul liturgic (Ortodoxie și Liturghie, Vremea Sfi ntei Liturghii), continuând cu probleme legate de Dumnezeiasca Liturghie (Zilele aliturgice, Liturghia Darurilor Înaintesfi nțite etc.), Laudele zilnice, praznicele împărătești și încheind cu alte aspecte de ritual și teologie liturgică. De asemenea, toate studiile au fost integral adaptate și revizuite în conformitate cu stadiul actual al cunoașterii în domeniu și pentru a evita dublarea unor idei, fără a modifi ca radical forma lor inițială.

Textul concis, explicațiile coerente, logice privind detaliile de ritual, dublate de incursiuni în semnifi cația teologică a unor gesturi și structuri liturgice, recomandă volumul celor interesați de studiul liturgicii ortodoxe și celor implicați în slujire, fi e la altar, fi e la strană. În egală măsură, însă, poate fi de folos și credincioșilor laici dornici să pătrundă în universul slujbelor dumnezeiești și să le înțeleagă mai bine sensul.

Salutăm apariția acestui volum, menit să umple un gol în literatura de specialitate din domeniul teologiei practice.
Pr. Prof. Dr. Vasile Stanciu

Specificaţii

  • Editor: Renasterea
  • ISBN: 9786066071321
  • An aparitie: 01 Octombrie 2015
  • Numar pagini: 191
  • Tip carte: Broşată
  • Limba: Română
  • Dimensiuni: 14.5 x 21 cm

Recenzii ale clientilor

Evaluat la 0 din 5 pe baza a 0 recenzii ale clientilor
Distribuirea evaluarilor
5 stele
0
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stele
0
Scrie o recenzie